Usługi

Specjalizujemy się w wykonawstwie:

 • nawadniania

  projekty, drenaż i systemy automatycznego nawadniania

 • oświetlenia

  projekty, montaż

 • ogrodów

  oświetlenie ogrodów, ogrody na dachach, trawniki, trawa z rolki,trawniki od kreta, drenaż i systemy automatycznego nawadniania, modernizacja już istniejących ogrodów, spulchnianie, odchwaszczanie.

 • projektów terenów zieleni

  opracowanie koncepcji, projekty ciągów komunikacyjnych, projekty nawodnienia i oświetlenia, projekty nasadzenia roślin – dobór kolorystyczny, projekty małej architektury, dobór elementów dodatkowych, nadzór autorski nad realizacją koncepcji, wybór i udział w zakupie proponowanych elementów wyposażenia oraz wstępny kosztorys realizowanego ogrodu.

 • inwentaryzacji zieleni i projektów gospodarki drzewostanem

 • projektowaniu, montażu i serwisie systemów nawadniania automatycznego.

 • pielęgnacji trawników i rabat bylinowych

  wertykulacja, aeracja, wałowanie, nawadnianie, nawożenie.

 • cięciu drzew i krzewów

  cięcia formujące pokrój, cięcia odmładzające, wycinka w celu zwiększenia bezpieczeństwa, przycięcie drzew i krzewów po przesadzeniu, cięcia sanitarne.